Crowd in Nature

Earth Hour Challenge 2020

Utmana kollegorna, kompisarna och familjen i att agera för klimat och biologisk mångfald
2/3 kl 12:00 - Earth Hour 28/3 kl 20:30
För privatpersonerFör företag och organisationerFör skolor och skolklasser
ETT ENKELT OCH ROLIGT 
SÄTT ATT GÖRA SKILLNAD

Om vi ska ha en chans att nå Parismålet om en begränsad uppvärmning till 1.5 grader behöver vi vara många som tar ställning och agerar. Idag är svenskens genomsnittliga avtryck från konsumtion drygt 8 ton per år. Tillsammans har vi mycket kvar att göra för att nå en hållbar nivå på ca 1 ton per person och år.

I Earth Hour Challenge kan du utmana dig själv, vänner, familj eller kollegor i att agera för att driva omställningen för en hållbar planet. När vi är många som agerar planetsmart ger det nämligen effekt på en större skala, både räknat i rena utsläpp, men också som bevis på att det faktiskt är ganska enkelt och roligt att göra andra val.

Earth Hour Challenge är ett samarbete mellan Världsnaturfonden WWF och klimatappen Deedster med syfte att på ett enkelt och roligt sätt ytterligare inspirera och engagera företag och privatpersoner till att agera för planetens framtid.

HUR GÅR EARTH HOUR
CHALLENGE TILL?

I Earth Hour Challenge utmanas svenska folket till att agera för planetens framtid. Genom att förstå sitt eget klimatavtryck, quizza på olika teman och deeds och göra mikrouppdrag, agerar vi tillsammans för klimatet och den biologiska mångfalden!

Earth Hour Challenge pågår i fyra veckor och leder fram till den globala manifestationen Earth Hour den 28/3 kl 20:30. Bland de som visat mest engagemang lottas fina priser ut. Att delta i Earth Hour Challenge är helt kostnadsfritt.

Företag och organisationer får ett unikt lag och tävlar mot andra lag. Skolor och skolklasser tävlar mot andra skolor. Privatpersoner kan välja mellan att gå med i ett öppet lag eller starta ett eget lag med vänner och familj.  

Startskottet går den 2/3 kl 12:00, men ni kan gå med enda fram till målgången på Earth Hour, 28/3 kl 20:30.

För privatpersonerFör företag och organisationerFör skolor och skolklasser
ETT ENKELT OCH ROLIGT SÄTT
 ATT GÖRA SKILLNAD

Om vi ska ha en chans att nå Parismålet om en begränsad uppvärmning till 1.5 grader behöver vi vara många som tar ställning och agerar. Idag är svenskens genomsnittliga avtryck från konsumtion drygt 8 ton per år. Tillsammans har vi mycket kvar att göra för att nå en hållbar nivå på ca 1 ton per person och år.

I Earth Hour Challenge kan du utmana dig själv, vänner, familj eller kollegor i att agera för att driva omställningen mot en hållbar planet. När vi är många som agerar planetsmart ger det nämligen effekt på en större skala, både räknat i rena utsläpp, men också som bevis på att det faktiskt är ganska enkelt och roligt att göra andra val. Val som är bra för både dig och för vår planet.

Earth Hour Challenge är ett samarbete mellan Världsnaturfonden WWF och klimatappen Deedster med syfte att på ett enkelt och roligt sätt ytterligare inspirera och engagera företag och privatpersoner till att agera för planetens framtid.

HUR GÅR EaRTH HOUR
CHALLENGE TILL?

I Earth Hour Challenge utmanas svenska folket till att agera för planetens framtid. Genom att förstå sitt eget klimatavtryck, quizza på olika teman och deeds och göra mikrouppdrag, agerar vi tillsammans för klimatet och den biologiska mångfalden!

Earth Hour Challenge pågår i fyra veckor och leder fram till den globala manifestationen Earth Hour den 28/3 kl 20:30. Bland de som visat mest engagemang lottas fina priser ut!

Välj på vilket sätt ni vill delta. Företag och organisationer får ett unikt lag och tävlar mot andra lag. Privatpersoner kan välja mellan att gå med i ett öppet lag eller starta ett eget lag med vänner och familj.  

Startskottet går den 2/3 kl 12:00 och målgång sker på Earth Hour, 28/3 kl 20:30.

För privatpersonerFör företag och organisationer
WWF & DEEDSTER PRESENTERAR

Earth Hour
Challenge 2020

UTMANA KOMPISARNA ELLER
KOLLEGORNA FÖR KLIMAT 
OCH BIOLOGISK MÅNGFALD INFÖR 
EARTH HOUR 2020

ETT ROLIGT OCH ENKELT SÄTT 
ATT TILLSAMMANS GÖRA SKILLNAD
UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA FÖR PLANETEN

Dina val spelar roll.

Ska vi nå Ska vi nå Parisavtalet måste vi halvera våra utsläpp på bara 10 år.
EARTH HOUR CHALLENGE
UTMANA KOMPISARNA och KOLLEGORNA MED VÄRLDSNATURFONDEN WWF OCH deedster
Kompisar och familjer
I Earth Hour Challenge kan du bli mer klimatsmart tillsammans med dina vänner och familj, på ett enkelt och roligt sätt! Tillsammans får ni lära er mer om klimatsmarta val i vardagen och konkret spara koldioxid tillsammans med dina vänner och familj.

För privatpersoner
Företag och organisationer
Engagera kollegorna för planetens framtid!  Earth Hour Challenge är ett enkelt och roligt sätt att både lära er mer om klimat och hållbarhet och konkret agera för klimatet och biologisk mångfald. Utmana konkurrenter eller samarbetspartners och tävla om den prestigefyllda förstaplatsen i årets Earth Hour Challenge! 
För företag och organisationer
Nyhet: EHC för skolor!
Nyhet för i år är att du som lärare, skolpersonal eller elev kan engagera skolan eller klassen i  Earth Hour Challenge! 
För skolor och skolklasser
BILEN, BIFFEN, BUTIKEN, BÖRSEN, BOSTADEN

Årets teman

Vad kan du göra för att minska ditt avtryck från konsumtion? De fem B:na Bilen, Biffen, Butiken, Börsen och Bostaden förenar de olika komponenter som påverkar vårt ekologiska fotavtryck, den biologisk mångfalden och klimatet - och ligger till grund för Earth Hour Challenge 2020.
Läs mer på WWFs hemsida
FÖRRA ÅRETS SUCcé

2019 deltog över 100 organisationer och 5000 privatpersoner. Tillsammans gjorde alla deltagare drygt 48 000 deeds, vilket sparade över 255 ton koldioxidekvivalenter. På ynka två veckor! 

I år höjer vi ribban och förlänger utmaningen till 4 veckor med speciella teman på varje vecka. Dessutom öppnar vi upp för privatpersoner att skapa sina egna lag. Bjud med både kompisar och konkurrenter - ju fler vi är desto större planetnytta gör vi! 

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT 
ATT GÖRA DEEEDS?

En deed är ett mikrouppdrag med positiv inverkan på klimat och hållbarhet. I Earth Hour Challenge uppmuntrar vi dig till att göra så många deeds du bara kan och vill. När vi är många som gör små förändringar i vardagliga val kan vi göra skillnad, både i konkret koldioxidbesparing men kanske ännu viktigare, i att förflytta normer kring konsumtion och livsstil.

Deedsen är roliga, lärorika, utmanande, intressanta, spännande och ibland lite små-jobbiga uppdrag som anpassas efter ditt klimatavtryck och profil.

I Earth Hour Challenge har WWFs experter valt ut ett antal deeds, som de anser är viktiga för att få till den omställning som krävs för att bromsa klimatkrisen och den snabba förlusten av biologisk mångfald. Vissa deeds har ger en direkt besparing i koldioxid, andra har en mer indirekt effekt.

APPEN DEEDSTER

Klimatappen Deedster vill driva omställningen till ett hållbart samhälle genom att engagera många människor. Därför använder appen gamification för att göra det enkelt och kul att agera för klimatet. I Deedster räknar du ut ditt koldioxidavtryck, quizzar dig till mer kunskap och får hjälp att konkret spara CO2e genom att göra deeds.

I scoreboarden kan du följa både dina egna, ditt lags och kollegans eller kompisens framsteg. Dessutom kommer vi att följa vad hela Sverige gör tillsammans! 

Appens innehåll utvecklas tillsammans med Världsnaturfonden WWF och klimatberäkningar görs i samarbete med Svenska Miljöinstitutet IVL.

Vill du läsa mer om Deedster kan du kika här.

VÄRLSDNATURFONDEN WWF

Med fler än fem miljoner supportrar är WWF en av världens ledande ideella naturvårdsorganisationer med projekt i mer än 100 länder. I Sverige grundades WWF 1961. Vår missionär att arbeta för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: bevara världens biologiska mångfald, verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt samt för att minska föroreningar och ohållbar konsumtion.I dag bedriver det svenska WWF-kontoret verksamheten till stor del i egen regi och inom ramen för fyra avdelningar: Skog & arter, Mat, klimat & energi, Samhälls- & näringslivsutveckling samt Hav & vatten.

Vill du läsa mer om WWFs arbete kan du kika här.

EARTH HOUR

2007 grundade WWF en enkel symbolhandling för klimatet. Ett initiativ som innebar att alla lampor släcks under en timme, den sista lördagen i mars: Earth Hour. I dag är det världens största klimatmanifestation med cirka en miljard deltagare över hela jorden. Den symboliska nedsläckningen i stad efter stad, hus efter hus, rum efter rum kvarstår, men Earth Hour har blivit mycket mer än så.

Earth Hour handlar om att skicka en signal till världens beslutsfattare att nu är det dags att agera för vår planet; för klimatet och den biologiska mångfalden. Att vi alla måste höja vår röst för planeten och agera för att leva hållbart.
Genom att delta i Earth Hour Challenge får du både inspiration och kunskap om vad du och dina kollegor eller bekanta kan göra för att leva hållbart – och varför det är viktigt att höja sin röst och agera för vår planeten.

Vill du bidra? Börja med att delta i Earth Hour Challenge!
Vi släcker fortfarande lamporna som en signal till politikerna att ta krafttag för klimatet – men alla som deltar gör också mycket, mycket mer.

Läs mer om kampanjen Earth Hour på WWFs sida här.