Crowd in Nature

Earth Hour Challenge 2020

2 mars - 28 mars 2020
Utmana kollegor, samarbetspartners och konkurrenter i att agera för klimat och biologisk mångfald
Button Text
ETT ENKELT OCH ROLIGT 
SÄTT ATT GÖRA SKILLNAD

Om vi ska ha en chans att nå Parismålet om en begränsad uppvärmning till 1.5 grader behöver vi vara många som tar ställning och agerar. Idag är svenskens genomsnittliga avtryck från konsumtion drygt 8 ton per år. Tillsammans har vi mycket kvar att göra för att nå en hållbar nivå på ca 1 ton per person och år.

I Earth Hour Challenge kan du utmana dig själv, vänner, familj eller kollegor i att agera för att driva omställningen mot en hållbar planet. När vi är många som agerar planetsmart ger det nämligen effekt på en större skala, både räknat i rena utsläpp, men också som bevis på att det faktiskt är ganska enkelt och roligt att göra andra val.

Earth Hour Challenge är ett samarbete mellan Världsnaturfonden WWF och klimatappen Deedster med syfte att på ett enkelt och roligt sätt ytterligare inspirera och engagera företag och privatpersoner till att agera för planetens framtid.

Intresseanmälan företag, organisationer och kommuner

Vill du engagera kollegorna i klimatet genom att vara med i Earth Hour Challenge 2020?
 Fylli dina kontaktuppgifter nedan.

Donate your Feed/Skänk utrymme för inlägg från WWF
Stötta WWF under Earth Hour genom att skänka utrymme för färdigskrivna inlägg om Earth Hour från WWF i era sociala kanaler där ni uppmanar kunder och andra följare att släcka och höja sin röst för planeten. Vi kommer publicera ett inlägg om dagen mellan 26 och 28 mars.

Skänk en gåva till WWF
I samband med ert deltagande i tävlingen ges även ytterligare chans att stötta WWF i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden och hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer. Mer information om hur det går till skickas till dem som väljer alternativ 3 eller 4 ovan.

När du bekräftar godkänner du att dina uppgifter sparas av Världsnaturfonden WWF och Deedster i syfte att kommunicera kring appen Deedster och Earth Hour Challenge.

Tack för din anmälan. Du kommer att få mer information från oss via mail.
Hoppsan! Något gick tyvärr fel, försök igen.
WWF & DEEDSTER PRESENTERAR

Earth Hour
Challenge 2020

UTMANA KOMPISARNA ELLER
KOLLEGORNA FÖR KLIMAT 
OCH BIOLOGISK MÅNGFALD INFÖR 
EARTH HOUR 2020

ETT ROLIGT OCH ENKELT SÄTT 
ATT TILLSAMMANS GÖRA SKILLNAD
HUR GÅR EaRTH HOUR
CHALLENGE TILL?

Earth Hour Challenge är utmaningen där företag, organisationer och kommuner tävlar i att agera för klimat och biologisk mångfald! Ni tävlar mot andra lag i att göra så många deeds som möjligt i genomsnitt och total koldioxidbesparing och om den prestigefyllda titeln som vinnare av Earth Hour Challenge 2020.

Innan vi kör igång får ni ett helt eget lag att bjuda in kollegorna till. Efter det börjar alla med ladda ner klimatappen Deedster och där svara på frågor om sitt klimatavtryck. Sedan hoppar ni in i en kunskapsresa där ni får svara på quizfrågor och göra mikrouppdrag med positiv effekt på klimat och biologisk mångfald, så kallade deeds. Följ era egna, lagets och resten av Sveriges framsteg för planeten direkt i appen. Earth Hour Challenge startar den 2/3 kl 12:00 (men det går bra att gå med även efter det) och pågår i fyra veckor och leder upp till den globala manifestationen Earth Hour den 28/3 kl 20:30.

Earth Hour Challenge är helt kostnadsfritt. Istället hoppas vi att ni som företag vill donera er feed (se nedan) eller en gåva till WWFs klimatarbete.

VIKTIGA DATUM

Intresseanmälan öppnar: I januari men det går bra att gå med enda fram till målgång.
Mer detaljerad information att ta vidare till kollegorna skickas ut till dig: Senast den 27/2.
Start: 2/3 kl 12:00 men det går bra att gå med enda fram till målgång.
Målgång: 28/3 på Earth Hour kl 20:30

ALLT DU BEHÖVER VETA NU

1. Intresseanmäl din organisation nedan för att delta med ert eget lag i Earth Hour Challenge 2020
2. Sprid redan nu ordet på kontoret och peppa kollegorna
3. Mer detaljerad information och instruktioner om hur kollegorna går med kommer på mail till dig senast den 27/2.

MER DETALJERAD INFORMATION FÖR DEN NYFIKNE

1. En lagledare (som kan vara vem som helst i organisationen) registrerar ert lag. Laget kan bestå av en avdelning, hela företaget eller en peppad grupp kollegor. Er organisation kan ha fler lag, då registrerar ni helt enkelt bara flera lag.  

2. Vid anmälan anger du ditt namn, organisationens namn email, typ av organisation och på vilket sätt ni vill delta (förutom att delta i Earth Hour Challenge kan ni också skänka er feed och ge en gåva till WWF). Ert lag kommer att heta namnet på er organisation. Om fler lag från samma organisation anmäler sig blir de även numererade.

3. Efter anmälan får du ett bekräftelsemail. Senast den 27/2 får du mer detaljerad information om hur kollegorna laddar ner Deedster och går med i just ert lag. Du kan enkelt vidarebefordra mailet du får av oss till alla som du vill ska vara med i laget.  

4. Den 2 mars kl 12:00 kör vi igång Earth Hour Challenge, där ni tillsammans quizar om hållbarhet och gör deeds, mikrouppdrag för klimat och biologisk mångfald. Ni tävlar mot andra organisationer och tillsammans med hela Sverige för att spara så mycket koldioxid som möjligt samt göra flest antal deeds i genomsnitt.

5. Laget kan följa sina framsteg, topp-10-listan och hela Sverige framsteg direkt i appen Utmaningen pågår i fyra veckor och varje vecka släpps nya frågor och deeds på ett speicifikt tema. Målgång sker på Earth Hour kl 20:30 den 28 mars.

6. Två vinnare koras: 1) det lag som gjort flest deeds i genomsnitt och 2) det lag som totalt sparat mest koldioxid.  

7. Det är helt kostnadsfritt att delta i den svenska versionen av Earth Hour Challenge.

8. Ni kan vara fler lag från samma organisation och det finns ingen begränsning i antal personer ett lag kan ha.

9. Alla deltagare börjar med att ta reda på sitt individuella koldioxidavtryck. Avtrycket är personligt och syns inte för andra deltagare i appen och delas inte med arbetsgivaren.

10. Om en anställd ångrar sig och inte vill vara med längre kan hen enkelt radera sin användare genom att maila earthour@deedster.com.

11. Vem som helst från en organistion kan anmäla ett lag.

UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA FÖR PLANETEN

Dina val spelar roll.

Ska vi nå Ska vi nå Parisavtalet måste vi halvera våra utsläpp på bara 10 år.
BILEN, BIFFEN, BUTIKEN, BÖRSEN, BOSTADEN

Vad du gör spelar roll!

De fem B:na bilen, biffen, butiken, börsen och bostaden är grundpelare för Earth Hour. De förenar de olika komponenter som påverkar vårt fotavtryck, biologisk mångfald och klimat.
Läs mer
BILEN, BIFFEN, BUTIKEN, BÖRSEN, BOSTADEN

Årets teman

Vad kan du göra för att minska ditt avtryck från konsumtion? De fem B:na Bilen, Biffen, Butiken, Börsen och Bostaden förenar de olika komponenter som påverkar vårt ekologiska fotavtryck, den biologisk mångfalden och klimatet - och ligger till grund för Earth Hour Challenge 2020.
Läs mer på WWFs hemsida
VARFÖR ÄR DET VIKTIGT 
ATT GÖRA DEEEDS?

En deed är ett mikrouppdrag med positiv inverkan på klimat och hållbarhet. I Earth Hour Challenge uppmuntrar vi dig till att göra så många deeds du bara kan och vill. När vi är många som gör små förändringar i vardagliga val kan vi göra skillnad, både i konkret koldioxidbesparing men kanske ännu viktigare, i att förflytta normer kring konsumtion och livsstil.

Deedsen är roliga, lärorika, utmanande, intressanta, spännande och ibland lite små-jobbiga uppdrag som anpassas efter ditt klimatavtryck och profil.

I Earth Hour Challenge har WWFs experter valt ut ett antal deeds, som de anser är viktiga för att få till den omställning som krävs för att bromsa klimatkrisen och den snabba förlusten av biologisk mångfald. Vissa deeds har ger en direkt besparing i koldioxid, andra har en mer indirekt effekt.

APPEN DEEDSTER

Klimatappen Deedster vill driva omställningen till ett hållbart samhälle genom att engagera många människor. Därför använder appen gamification för att göra det enkelt och kul att agera för klimatet. I Deedster räknar du ut ditt koldioxidavtryck, quizzar dig till mer kunskap och får hjälp att konkret spara CO2e genom att göra deeds.

I scoreboarden kan du följa både dina egna, ditt lags och kollegans eller kompisens framsteg. Dessutom kommer vi att följa vad hela Sverige gör tillsammans! 

Appens innehåll utvecklas tillsammans med Världsnaturfonden WWF och klimatberäkningar görs i samarbete med Svenska Miljöinstitutet IVL.

Vill du läsa mer om Deedster kan du kika här.

VÄRLSDNATURFONDEN WWF

Med fler än fem miljoner supportrar är WWF en av världens ledande ideella naturvårdsorganisationer med projekt i mer än 100 länder. I Sverige grundades WWF 1961. Vår missionär att arbeta för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: bevara världens biologiska mångfald, verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt samt för att minska föroreningar och ohållbar konsumtion.I dag bedriver det svenska WWF-kontoret verksamheten till stor del i egen regi och inom ramen för fyra avdelningar: Skog & arter, Mat, klimat & energi, Samhälls- & näringslivsutveckling samt Hav & vatten.

Vill du läsa mer om WWFs arbete kan du kika här.

EARTH HOUR

2007 grundade WWF en enkel symbolhandling för klimatet. Ett initiativ som innebar att alla lampor släcks under en timme, den sista lördagen i mars: Earth Hour. I dag är det världens största klimatmanifestation med cirka en miljard deltagare över hela jorden. Den symboliska nedsläckningen i stad efter stad, hus efter hus, rum efter rum kvarstår, men Earth Hour har blivit mycket mer än så.

Earth Hour handlar om att skicka en signal till världens beslutsfattare att nu är det dags att agera för vår planet; för klimatet och den biologiska mångfalden. Att vi alla måste höja vår röst för planeten och agera för att leva hållbart.
Genom att delta i Earth Hour Challenge får du både inspiration och kunskap om vad du och dina kollegor eller bekanta kan göra för att leva hållbart – och varför det är viktigt att höja sin röst och agera för vår planeten.

Vill du bidra? Börja med att delta i Earth Hour Challenge!
Vi släcker fortfarande lamporna som en signal till politikerna att ta krafttag för klimatet – men alla som deltar gör också mycket, mycket mer.

Läs mer om kampanjen Earth Hour på WWFs sida här.